+36 36 22 73 04 | hello@sauwt.com | Sauwt, Kon. Wilhelminaplein 2-4, 1062 HK Amsterdam

© Sauwt 2019 | Work with us | Privacy and Cookies Policy | Terms & Conditions | Registered in Netherlands

Search
  • Sauwtna

Zorgachterstand islamitische patiënten

Nederland heeft een achterstand in de zorg met betrekking tot patiënten met een migranten achtergrond. Dit geldt voor zowel oudere generaties als nieuwe Nederlanders en vluchtelingen. 

Die achterstand wordt steeds prangender, want de groep islamitische patiënten die zorg behoevend is groeit hard.

Turkse en Marokkaanse 65-plussers in de vier grote steden hebben meer chronische ziekten, kampen vaker met psychische klachten en voelen zich vaker sociaal uitgesloten en gediscrimineerd.


Wanneer islamitische patiënten zorg nodig hebben, maken zij veelal gebruik van informele zorg en minder van de formele extramurale zorg. De belangrijkste redenen waarom zij de formele zorg mijden komen neer op: beschikbaarheid van informele zorg, taal- en communicatieproblemen en de gevoelens van schaamte en trots.

In reguliere zorg instellingen zonder cultuurgevoelige zorg voelen migrantenpatiënten zich over het algemeen niet thuis. Dit manifesteert zich vooral rond eten, hygiëne, gebedsrituelen, en de rol van de familie.Met trots kondigen we aan dat wij in samenwerking met zorgverleners en psychologen een training hebben opzet die zich specifiek richt op het overbruggen van de verschillen in zorgbehoeften van islamitische patiënten.

Laten we samen de bestaande drempels wegnemen!Laten we samen de bestaande drempels wegnemen en de weg vrij maken voor effectieve persoonsgerichte zorg. Let's talk: hello@sauwt.com

19 views